THUỐC CHỦNG NGỪA BỆNH LAO (BCG): DùNG ĐỂ LàM Gì Và UỐNG KHI NàO - BULLS AND THUỐC

Thuốc chủng ngừa bệnh lao (BCG): dùng để làm gì và uống khi nàoEditor Choice
Đá hume để làm gì và làm thế nào để sử dụng nó
Đá hume để làm gì và làm thế nào để sử dụng nó
Vắc xin BCG được chỉ định để ngăn ngừa bệnh lao, vì nó kích thích cơ thể sản xuất kháng thể chống lại căn bệnh này. Xem khi nào thì nên dùng thuốc và những tác dụng phụ có thể xảy ra