ALTEPLASE - BULLS AND THUỐC

AlteplaseEditor Choice
Đá hume để làm gì và làm thế nào để sử dụng nó
Đá hume để làm gì và làm thế nào để sử dụng nó
Alteplase là tên của chất phá hủy huyết khối. Nó có thể được tìm thấy trong các hiệu thuốc dưới tên Actilyse và không có thuốc chung. Alteplase được trình bày dưới dạng bột để hoàn nguyên trong natri clorua, glucose hoặc nước vô trùng. Enzyme này