BàN TAY Và BàN CHâN LẠNH Có THỂ CHO THẤY TUẦN HOàN KéM - BỆNH, CARDACAS

Bàn tay và bàn chân lạnh có thể cho thấy tuần hoàn kémEditor Choice
Đá hume để làm gì và làm thế nào để sử dụng nó
Đá hume để làm gì và làm thế nào để sử dụng nó
Bàn tay và bàn chân lạnh hoặc lạnh có thể là dấu hiệu của việc lưu thông máu kém, khi máu khó đi qua các tĩnh mạch và động mạch, nhưng cũng có thể là khi một người tiếp xúc với lạnh trong thời gian dài. Trẻ sơ sinh cũng có xu hướng lạnh tứ chi