BIỂU ĐỒ LIPID (KIỂM TRA HỒ SƠ LIPID): Nó Là Gì Và Nó CHỈ RA ĐIỀU Gì - CHOLESTEROL

Biểu đồ lipid (kiểm tra hồ sơ lipid): nó là gì và nó chỉ ra điều gìEditor Choice
Đá hume để làm gì và làm thế nào để sử dụng nó
Đá hume để làm gì và làm thế nào để sử dụng nó
Ví dụ như xét nghiệm hồ sơ lipid bao gồm đo tổng lượng cholesterol, LDL, HDL và triglyceride. Thử nghiệm này nên được thực hiện để điều tra nguy cơ mắc bệnh tim, chẳng hạn như đau tim hoặc đột quỵ, vì vậy nếu các giá trị khác thường