46 ALMEIDA PRADO - BULLS AND THUỐC

46 Almeida PradoEditor Choice
Đá hume để làm gì và làm thế nào để sử dụng nó
Đá hume để làm gì và làm thế nào để sử dụng nó
Almeida Prado Complex 46 là một loại thuốc vi lượng đồng căn có tác dụng nhuận tràng, dựa trên senna và các thành phần khác. Complex 46 có thể được mua mà không cần đơn ở tất cả các hiệu thuốc và hiệu thuốc và được tìm thấy trong một chai chứa 60 viên